Start-Up Visa Canada: Thư hỗ trợ là gì?

bởi  , June 21st, 2022
Share
Start-Up Visa Canada: Thư hỗ trợ là gì?

Tác giả: Yan Desjardins, Người sáng lập & Giám đốc Điều hành

Chương trình start-up visa Canada được giới thiệu vào năm 2013 như một chương trình thí điểm nhằm giúp Canada đáp ứng sự tăng trưởng kinh tế bằng cách đưa các doanh nghiệp sáng tạo hơn đến Canada. Chương trình start-up visa Canada đã được thực hiện thành công và sau đó được thực hiện thành một chương trình định cư lâu dài nhằm giúp những người muốn định cư Canada diện doanh nhân.

Chương trình start-up visa Canada

Bạn là một doanh nhân? Bạn có một ý tưởng kinh doanh mà bạn cho là sáng tạo và có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu? Thì chương trình startup visa Canada phù hợp với bạn. Đúng vậy, bạn và tối đa bốn đối tác kinh doanh của bạn định cư Canada diện doanh nhân và có thể định cư ở Canada với chương trình start-up visa Canada. Tất cả các thành viên sẽ cần phải đáp ứng các điều kiện của chương trình start-up visa Canada để dự án đủ điều kiện.

Các tổ chức được chỉ định để giúp bạn định cư canada diện start-up visa

Sau đây là 3 loại hình tổ chức và dịch vụ mà họ có thể hỗ trợ.

  1. Quỹ đầu tư mạo hiểm – cung cấp khoản đầu tư ít nhất 200.000CAD;
  2. Nhà đầu tư thiên thần – cung cấp khoản đầu tư ít nhất 75.000CAD;
  3. Vườn ươm Doanh nghiệp – cung cấp kiến ​​thức chuyên môn và hỗ trợ để đưa doanh nghiệp đến thành công.

Khi đăng ký chương trình startup visa Canada, bạn sẽ cần phải có thư hỗ trợ từ một trong những tổ chức đó để định cư canada diện start-up visa.

Thư hỗ trợ là gì và tại sao tôi cần nó?

Khi ý tưởng kinh doanh của bạn đã được hoàn thiện và kế hoạch kinh doanh của bạn đã sẵn sàng, thì đã đến lúc giới thiệu ý tưởng của bạn với một hoặc nhiều tổ chức được chỉ định của chương trình start-up visa Canada. Có sự hỗ trợ thích hợp để đảm bảo rằng ý tưởng và hồ sơ của bạn được cấu trúc phù hợp là điều cần thiết để đảm bảo sự hỗ trợ thích hợp từ một tổ chức.

Tùy thuộc vào loại tổ chức của bạn được giới thiệu, bạn có thể có các yêu cầu đủ điều kiện khác nhau để đáp ứng các yêu cầu khác để bạn và các đối tác kinh doanh của bạn định cư Canada diện doanh nhân.

 

Ví dụ: nếu bạn muốn đảm bảo một số khoản đầu tư tiền tệ, bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu ngưỡng từ Quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc Nhà đầu tư thiên thần. Tuy nhiên, các vườn ươm doanh nghiệp không cung cấp đầu tư tiền tệ, thay vào đó họ cung cấp các chương trình ươm tạo và hỗ trợ cho các cá nhân muốn định cư Canada diện doanh nhân.

 

Khi bạn đã thành công trong việc đảm bảo khoản đầu tư hoặc hoàn thành chương trình vườn ươm doanh nghiệp, bạn sẽ nhận được thư hỗ trợ cần thiết cho bạn và các đối tác kinh doanh của bạn để đăng ký định cư Canada diện doanh nhân. Nếu không có thư, không thể nộp đơn xin thị thực.

Northern Road có thể hỗ trợ bạn nhập cư như thế nào để định cư canada diện start-up visa?

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong đơn xin nhập cư để bắt đầu kinh doanh với tư cách là một doanh nhân ở Canada. Chúng tôi có mạng lưới, nguồn lực và mối quan hệ tận tâm với các tổ chức được chỉ định chọn lọc để giúp bạn đạt được mục tiêu nhập cư với chương trình start-up visa Canada.

Là một công ty tư vấn định cư Canada được quản lý, chúng tôi có thể giúp bạn đạt được tham vọng và mục tiêu của mình bằng cách tiếp cận thực tế, minh bạch và tiết kiệm chi phí với hướng dẫn từng bước.

Liên hệ tư vấn miễn phí

Đặt một cuộc gặp với Tư vấn Nhập cư Canada theo Quy định của chúng tôi để thảo luận về ý tưởng kinh doanh của bạn và cách bạn cũng có thể định cư canada diện start-up visa.