Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Ảnh hưởng của liên doanh Canada

Trao quyền cho một thế giới không có nô lệ thông qua việc di trú an toàn và có đạo đức.

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy việc di trú an toàn và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được tiếp cận với các điều kiện làm việc trong môi trường hạn chế rủ ro. Là một thế giới liên kết, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc đưa ra cam kết cho cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới thông qua việc tuân thủ và phát triển các mục tiêu bền vững. Chúng tôi luôn mang lại các cơ hội tiếp cận bình đẳng cho việc di trú an và bảo vệ những người bị cưỡng bức lao động bất hợp pháp.

Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng những gì mình đang làm cũng quan trọng như việc chúng tôi thể hiện mình là ai.
Chúng tôi hiện đang nỗ lực phát triển các mối quan hệ đối tác với các đối tác chính để thực hiện sứ mệnh của chúng tôi.

the sweatshop challenge

Empowering Businesses to Create a Slave-Free World

The ‘Sweatshop Challenge’ is an annual fundraising event that offers people a taste of what it is like to experience being placed in a sweatshop situation. Participation in the event is open to schools, executives, and the public to experience what it’s like to be placed in a sweatshop situation.

Participants will be asked to screw nuts and bolts on and off and then asked to imagine, “ This is your life, seven days a week, 365 days a year. It isn’t your life, and it shouldn’t be anyone else.”

Often, there is much talk about modern slavery but not enough action. The goal of the fundraising event is to move beyond this and act to support Vietnamese communities at risk. In addition, to help raise awareness and funding to combat the problem

Bạn có quan tâm đến việc tham gia chương trình CSR của chúng tôi không?

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách mà chúng ta có thể hợp tác để tạo ra một thế giới an toàn hơn cho những người di cư.