Diện có kinh nghiệm làm việc tại Canada

Diện có kinh nghiệm làm việc tại Canada

bởi Northen Road, January 21st, 2022

Chương Trình Diện có Kinh Nghiệm Làm Việc Tại Canada

Chương Trình Diện có Kinh Nghiệm Làm Việc ( CEC ) là chương trình định cư Canada lâu dài cho phép sinh viên quốc tế Canada sau đại học, người lao động nước ngoài tại Canada và những người trước đây đã làm việc tại Canada đăng ký thường trú theo chương trình Express Entry.

Điều kiện để đăng ký là gì?

Chương trình diện có kinh nghiệm làm việc xem xét ba yêu cầu tối thiểu để xác định xem bạn có đủ điều kiện để nhập cư vào Canada theo diện tay nghề hay không. Bạn phải đáp ứng đủ 3 điều kiện.

Thông Thạo Ngôn Ngữ

Với diện có kinh nghiệm làm việc, tiêu chuẩn ngôn ngữ sẽ tương đối khác so với diện lao động tay nghề chuyên môn cao:

  • Ứng viên có kinh nghiệm phải đạt tối thiểu 7 điểm kỹ năng 0 hoặc A; hoặc
  • Ứng viên có kinh nghiệm phải đạt được tối thiểu 5 điểm thuộc kỹ năng B.

Kinh Nghiệm Làm Việc

Để đủ điều kiện theo chương trình định cư Canada diện có kinh nghiệm làm việc, ứng viên phải chứng mình rằng họ bắt buộc có kinh nghiệm làm việc tại Canada trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn xin thường trú. Ngoài ra, các kinh nghiệm làm việc phải thuộc loại kỹ năng 0, A hoặc B.

Ứng viên có tối thiểu 12 tháng làm việc toàn thời gian. Việc làm toàn thời gian tại Canada được định nghĩa là 30 giờ/ tuần hoặc tối thiểu 1560 giờ. Tổng thời gian làm việc bán thời gian tối đa 24 tháng. Ví dụ: 15 giờ/ tuần trong 24 tháng sẽ đáp ứng tối thiểu 1560 giờ được yêu cầu.

Làm việc toàn thời gian nhiều hơn một công việc. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm nhiều công việc lên đến 30 giờ/ tuần hoặc 1560 giờ/ năm.

Tình Trạng Pháp Lý tại Canada

Các yêu cầu kinh nghiệm làm việc tại Canada trên phải ở trong tính trạng làm việc được ủy quyền và hợp pháp. Nói cách khác, điều này có nghĩa là người nộp đơn phải có giấy phép lao động hợp lệ trong toàn bộ thời gian kinh nghiệm làm việc.

Học Vấn

Định cư Canada diện kinh nghiệm làm việc (CEC) không yêu cầu về trình độ học vấn. Các ứng viên từ mọi nền tảng giáo dục đều có thể nộp đơn miễn là họ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của các điều kiện đề ra. Ngoài ra, ứng viên vẫn có thể sử dụng chứng chỉ giáo dục đại học của mình để nhận được nhiều điểm Express Entry hơn.

Làm cách nào để đăng ký chương trình định cư Canada diện có kinh nghiệm làm việc?

Nếu bạn muốn nhập cư vào Canada theo diện tay nghề, chẳng hạn như Canada Experience Class, trước tiên bạn phải tạo hồ sơ theo Chương trình Express Entry và thiết lập điểm Express Entry của mình.
Sau khi nhận được thư mời đăng ký thường trú, bạn có thể gửi các hồ sơ cần thiết hỗ trợ cho việc xin visa thường trú của bạn qua hồ sơ trực tuyến. Và bạn hãy yên tâm, việc đăng ký sẽ vô cùng dễ dàng, an toàn và bảo mật!

Nếu bạn muốn biết mình có đủ điều kiện tham gia Lớp Trải nghiệm Canada hay bất kỳ chương trình định cư Canada nào khác hay không, hãy sử dụng công cụ tự đánh giá của chúng tôi và nhận bản đánh giá miễn phí.

Nếu bạn muốn tìm hiểu bản thân có đủ điều kiện đăng ký chương trình định cư Canada diện có kinh nghiệm làm việc hay không, Hãy sử dụng bài kiểm tra tự đánh giá của chúng tôi và nhận bản đánh giá miễn phí nhé