Chương Trình Bảo Lãnh Định Cư Canada Diện Gia Đình

Chương Trình Bảo Lãnh Định Cư Canada Diện Gia Đình

bởi Northen Road, September 20th, 2021

Chương Trình Bảo Lãnh Định Cư Canada Diện Gia Đình là gì?

Công dân Canada và Thường trú nhân có thể nộp đơn để bảo lãnh các thành viên trong gia đình của họ đến Canada. Có nhiều chương trình bảo lãnh cho các thành viên khác nhau trong gia đình, chẳng hạn như vợ / chồng hoặc cha mẹ. Đơn xin bảo lãnh không đảm bảo cho việc di trú đến Canada vì có các yêu cầu khác nhau đối với từng đối tượng mà bạn muốn bảo lãnh.

Điều kiện bảo lãnh người thân sang Canada

Người bảo lãnh cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định sau:

 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Người bảo lãnh là công dân Canada hoặc Thường trú nhân đang sinh sống tại Canada;
 • Người bảo lãnh đang không nằm trong tình trạng phá sản
 • Người bảo lãnh hiện phải đang sinh sống tại Canada. Chỉ có công dân Canada mới có thể bảo lãnh người thân khi đang sinh sống ở nước ngoài.
 • Người bảo lãnh đang không trong tình trạng thụ lý án tù, hoặc không hoàn thành các khoản cấp dưỡng nuôi con, hoặc không nằm trong diện nhận trợ cấp xã hội
 • Người bảo lãnh không có tiền án tiền sự đối với người thân của mình, vi phạm bạo lực hoặc xâm hại tình dục

Đối với một số hạng mục gia đình, người bảo lãnh có thể phải chứng minh mình đủ điều kiện tài chính để bảo lãnh

Đối tượng có thể bảo lãnh

Canada cho phép bảo lãnh thân nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Vợ/ chồng, bạn đời (CLP) và con cái phụ thuộc.

Khi bạn bảo lãnh vợ / chồng hoặc bạn đời, bạn có thể nộp đơn để trở thành thường trú nhân tại Canada cho các thành viên trong gia đình bạn và gia đình của người được bảo lãnh. Bảo lãnh gia đình có nghĩa là tất cả các thành viên trong gia đình đều được di trú đến Canada.

Các đối tượng được xem là thành viên trong gia đình:

 • Vợ / chồng: người mà bạn đã kết hôn hợp pháp.
 • Bạn đời: người trong mối quan hệ đồng giới hoặc khác giới nhưng bạn và bạn đời của mình đã và đang sống chung liên tục ít nhất là trong vòng 12 tháng.
 • Con cái phụ thuộc: phải dưới 22 tuổi và đang độc thân hoặc không đang trong một quan hệ theo luật chung.

Bạn sẽ cần cung cấp giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn hoặc bằng chứng về việc chung sống trong hồ sơ bảo lãnh của mình để bảo lãnh chồng, vợ hoặc bạn đời của bạn sang Canada.

Đối với các thành viên trong gia đình, bạn sẽ phải cung cấp giấy khám sức khỏe của họ để được cấp thị thực.

Bảo lãnh cha mẹ & ông bà định cư Canada (PGP)

Sau khi bạn trở thành thường trú nhân hoặc Công dân Canada, bạn có thể bảo lãnh cha mẹ và ông bà của mình nếu bạn đạt tiêu chuẩn thu nhập tối thiểu với tư cách là người bảo lãnh. Yêu cầu thu nhập tối thiểu được dựa trên số lượng thành viên trong gia đình của người bảo lãnh.
Cha mẹ của bạn có thể nộp đơn để bảo lãnh những con cái phụ thuộc của họ nếu:

 • Con cái phụ thuộc dưới 22 tuổi tại thời điểm nộp đơn.
 • Đang độc thân hoặc đang không trong một mối quan hệ theo luật chung.

PGP được sử dụng như một hệ thống rút thăm để xét chọn các đơn xin bảo lãnh đáp ứng các tiêu chuẩn do Bộ trưởng IRCC đề ra hàng năm. Người bảo lãnh có thể đăng ký để nằm trong nhóm những đơn đủ điều kiện và chờ đợi thư mời đăng ký thường trú nhân. Tuy nhiên, việc được chọn chưa phải là yếu tố đảm bảo để bạn bảo lãnh người thân di trú đến Canada vì tất cả ứng viên phải thỏa mãn điều kiện của các cuộc kiểm tra lý lịch tư pháp và kiểm tra y tế.

Con nuôi

Nếu bạn đang có con nuôi ở nước ngoài và cần phải bảo lãnh con mình sang Canada. Quy trình nhận con nuôi có thể khác nhau giữa các quốc gia, nhưng việc xin thị thực thường trú Canada là như nhau.

Để nộp đơn xin thị thực cho con, bạn cần phải đủ điều kiện bảo lãnh dựa trên các yêu cầu được liệt kê trong phần trước. Sau đó, bạn có thể nộp đơn xin thị thực thay cho con. Khi con bạn di trú đến Canada và trở thành thường trú nhân, bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada cho con mình.

Là một phần của đơn xin thị thực Canada, bạn sẽ cần chứng minh rằng có mối quan hệ cha mẹ – con cái hiện có giữa bạn và đứa trẻ mà bạn đang bảo trợ. Bạn không thể nhận con nuôi chỉ với mục đích xin thị thực.

Người thân mồ côi (anh, chị , em hoặc cháu)

Bạn có thể bảo lãnh cho bất kỳ đối tượng nào bên trên nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 •  Cả hai bạn đều có quan hệ huyết thống hoặc nhận con nuôi
 • Người được bảo lãnh là trẻ mồ côi (cả cha và mẹ của họ đều đã qua đời)
 • Người dưới 18 tuổi
 • Người được bảo lãnh đang độc thân hoặc đang không trong một mối quan hệ theo luật chung.

Bạn không thể bảo lãnh trong trường hợp:

 • Cha hoặc mẹ của người được bảo lãnh còn sống
 • Bạn không biết nơi ở của cha mẹ người được bảo lãnh
 • Cha mẹ của người được bảo lãnh đó đã bỏ rơi họ.
 • Người bảo lãnh có một người chăm sóc nhưng không phải là cha mẹ, trong khi cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ của họ còn sống.
 • Cha mẹ của người được bảo lãnh đang trong tình trạng thụ lý án tù hoặc bị giam giữ

Những mối quan hệ khác

Bạn có thể bảo lãnh cho một người thân có quan hệ huyết thống hoặc con nuôi ở mọi lứa tuổi, nếu bạn đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có thể bảo lãnh các đối tượng trên nếu bạn không còn người thân.
 • Không có bất kỳ người thân nào là công dân hoặc thường trú nhân Canada.

Đăng ký bảo lãnh định cư Canada diện gia đình như thế nào?

Để việc xin bảo lãnh cho gia đình được chấp thuận, bạn cần thực hiện 2 bước sau:

 1. Đơn xin bảo lãnh: Phần này của đơn sẽ đánh giá xem người bảo lãnh cho bạn ở Canada có đủ tiêu chí để bảo lãnh hay không. Nếu đơn đăng ký của người bảo lãnh được chấp thuận, đơn xin thị thực của bạn sẽ được chuyển đến văn phòng thị thực Canada và chịu trách nhiệm xử lý cho việc bảo lãnh theo diện đoàn tụ gia đình.
 2. Đơn xin thường trú: Các mẫu đơn xin thị thực thường trú của bạn sẽ được thẩm định tại văn phòng thị thực. Bạn cần cung cấp thêm giấy tờ nếu được yêu cầu hoặc phải tham gia một cuộc phỏng vấn. Khi được chấp thuận, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp hộ chiếu để làm visa định cư Canada.

Bạn cần hỗ trợ gì trong quá trình này? Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí!